Desetletje vključenosti Dijaškega doma Poljane v slovensko mrežo zdravih šol

Teorija in praksa

V dijaških domovih si zaposleni prizadevamo, da nudimo dijakom vedno boljše namestitvene pogoje in uspešno vzgojno-izobraževalno delo. V ta namen se vključujemo v najrazličnejše projekte, uvajamo sodobne pristope alternativne vzgoje, v želji, da bi se naši dijaki dobro počutili in dijaški dom sprejeli kot svoj “drugi dom”. V letu 1998 smo se strokovni delavci odločili, da vstopimo v projekt Zdravih šol, s pričakovanjem, da z novimi načini dela vplivamo na kakovostnejše življenje v domu. Domski projektni tim je organiziral številne delavnice in druge aktivnosti, k sodelovanju smo povabili tudi nevladne organizacije, ki so s svojimi predavanji obogatile naše delo.

Ključne besede: dijaški dom, kakovostnejše življenje, projekt, številne delavnice.

Nataša Tavželj