Dramski krožek kot vzgojni element – dileme vodenja

Teorija in praksa

Dramski krožek v vzgojno-izobraževalni ustanovi je predvsem ljubiteljska dejavnost, v kateri mora biti na prvem mestu veselje dijaka igralca do igranja in gledališča. Krožek na didaktičen način usmerja mladega igralca dijaka v svet gledališkega življenja. Dramski krožek v vzgojno-izobraževalni ustanovi vzgaja v duhu gledališča govorjene besede, ni pa nujna ta tradicionalna usmeritev oziroma naravnanost. Članek predstavlja dijaka igralca skozi pogled razvojne psihologije. Idejne in generacijsko-estetske vplive na mladega dijaka igralca. Ukvarja pa se tudi s ciljno strategijo amaterskih predstav v sodobnem svetu.

Ključne besede: krožek v dijaškem domu, dijaki, didaktika, estetsko, ciljna strategija.

Primož Vresnik