Osebni podatki in njihovo varovanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Teorija in praksa

Ocene in bolezni učencev, podatki o starših, videonadzor … to je le nekaj konkretnih primerov, v katerem smo zavezani spoštovati Zakon o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) tudi šolah, dijaških domovih … Z omenjenim člankom želim približati omenjeno tematiko pedagoškim delavcem in jim tako pomagati, da bi znali v praksi pravilno postopati v skladu z določili ZVOP-1.

Ključne besede: osebni podatek, varovanje, vzgojno-izobraževalna ustanova, Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Apolonija Kovač