Formalno izobraževanje na šolah za pridobitev sekundarne stopnje izobrazbe v Srbiji

Novosti, ideje in refleksije

Formalno izobraževanje je življenjsko razpotje, vrata, skozi katera posameznik vstopi v socialni in ekonomski razvoj. Mlade morajo šole pripravljati tako, da se bodo čim lažje vključili v odraslost – npr. da se bodo vključili v delo, v poklicne aktivnosti. Formalno sekundarno izobraževanje je sestavni del vzgojnega in izobraževalnega sistema (posebej njegovega institucionalnega dela), v katerem se prepletajo vsa bistvena vprašanja od osnovne šole do visokošolskega izobraževanja. Elementi kurikuluma na sekundarni stopnji izobraževanja so odvisni od splošnih, kompetenčnih in konkretnih družbenih zahtev za opravljanje posameznih del, ki se razlikujejo glede kompleksnosti in delavnih področij, in v katerih se odražajo spoznanja modernih znanosti, tehnologije, kulture in umetnosti ter tudi nacionalne vrednote. Kakor pomemben del formalnega sekundarnega izobraževanja, ima tudi poklicna orientacija pomemben vpliv na pravilnost izbire poklica za posameznika. Ta naj bi zagotavlja celotno izpolnitev posameznikovih delavnih potencialov ter njegovih potreb in želja.

Ključne besede: sekundarno izobraževanje, formalno izobraževanje, poklicno izobraževanje, poklicna orientacija.

Vesna Minič, dr.