Izbira vzgojitelja v dijaškem domu s pomočjo računalniške podpore

Novosti, ideje in refleksije

Pri težkih odločitvah nam lahko pomagajo odločitveni modeli, katere lahko dokaj preprosto izdelamo s pomočjo nekaterih, za ta namen specializiranih, računalniških programov. Pomembno je poudariti, da rešitev, oziroma najboljša odločitev, do katere smo prišli s pomočjo programov za podporo pri odločanju, ni vedno najboljša. Na njeno oceno vpliva veliko kriterijev, ki pa so bili izbrani z naše strani in obstaja velika verjetnost, da smo katerega preslabo ocenili, katerega od tistih nepomembnih dodali, in katerega od zelo pomembnih izpustili. V tem prispevku bomo ocenjevali izbiro najustreznejšega kandidata za vzgojitelja v dijaškem domu s pomočjo odločitvenega modela Dex-i.

Ključne besede: odločanje, sistemi za podporo odločanju, Dex-i, vzgojitelj.

Martina Šetina Čož, dr. Metod Černetič