Klinična psihologija, psihologija zdravja in psihoterapija: nove perspektive

Novosti, ideje in refleksije

Pojmovanja v tem članku sama po sebi ne ponujajo novih spoznanj in dejstev. Namesto tega se ukvarjajo s tem, kaj vidimo kot dejstva in spoznanja, kako organiziramo obstoječa dejstva in spoznanja in mogoče najpomembnejše – katera vprašanja si postavljamo kot vredna raziskovanja, čemu namenjamo pozornost. Najpomembnejši prispevek pozitivne psihologije je uvedba pojma „kolektivna identiteta“ – občega glasu in jezika raziskovalcev in praktikov s področja klinične psihologije, psihologije zdravja in psihoterapije. Pozitivna psihologija je bila zelo plodna pobuda tako na področju aplikacije temeljnih teorij kot tudi na področju laboratorijskih raziskav in njihovih aplikacij v praksi. To so raziskovalna vprašanja temeljnega pomena, saj ponujajo vpogled v temelje človeške narave, kot jo vidimo iz perspektive pozitivne psihologije.

Ključne besede: klinična psihologija, perspektiva pozitivne psihologije, človeška narava.

dr. Lence Miloseva