Pomen kulturne pedagogike v avtonomiji vzgojnega ukrepanja

Novosti, ideje in refleksije

Pričakovanja ob izrekanju alternativnih vzgojnih ukrepov so velika. Odločitve za tovrstne ukrepe so pogojene s splošno kulturo, v kateri živimo in organizacijsko kulturo posameznega dijaškega doma. Obstoječi vzorci ravnanja, preneseni iz preteklosti, vplivajo na stopnjo avtonomnosti pri presojanju vplivnih dejavnikov za posamično odločitev. Ustaljeni družbeni vzorci v skladu s svojimi splošnimi kulturnimi cilji pogosto zahtevajo način vzgojnega ukrepanja, kateremu žal sledi kasnejše kontraproduktivno povratno vzgojno delovanje. Najpomembnejša je osvetlitev realnega stanja klime v dijaškem domu, ozaveščanje pričakovanj, ki vplivajo na vzgojno delovanje in trden konsenz glede smotrnosti vpeljave inovacij. Nagle spremembe povzročajo tudi precejšen pritisk na kvaliteto vzgojnega dela.

Ključne besede: vzgoja, vzgojni ukrep, kultura, tradicija, inovacija, pravila.

Stanislav Kink