Znanstveni posveti in vseživljenjsko učenje vzgojiteljev

Novosti, ideje in refleksije

V pričujočem besedilu bomo predstavili pomen znanstvenih posvetov za izobraževanje strokovnjakov. Predstavili bomo nekatere poglede na evalvacijo področju izobraževanja. V drugem delu bomo predstavili rezultate evalvacije izbranega znanstvenega posveta, pri kateri smo ugotavljali zadovoljstvo udeležencev z izbranimi kriteriji.

Ključne besede: znanstveni posvet, izobraževanje strokovnjakov, evalvacija, zadovoljstvo udeležencev.

Simona Šinko, dr. Nives Ličen