Družba znanja in učenja

Raziskave in razprave

V članku bo prikazan pregled naborov indikatorjev družbe znanja po OECD, EU in APEC. Govorili bomo o bistvu učenja celotne združbe, ki temelji na učenju posameznikov in timov. Diskutirali o tem, da znanje, ki se tako ustvari, ni shranjeno le v glavah posameznikov, temveč je to znanje skupno za celotno združbo in da je le-to večje, kot bi bila vsota znanja posameznikov ali timov. V veliki meri je učenje združbe odvisno od posameznih članov združbe in od njihovih medsebojnih razmerij. V prispevku bodo obdelana tudi vprašanja, kot so: proces učenja na ravni organizacije, proces in pogoji ustvarjanja znanja organizacije, znanje družbe. Kritiki moderne družbe se sprašujejo, koliko tradicionalnih delovnih mest nadomestijo na znanju temelječa delovna mesta. Zakaj se v sodobnih družbah poskuša meriti znanje?

Ključne besede: učenje, znanje, organizacija, proces učenja, intelektualni in socialni kapital.

dr. Metod Černetič