Kritika kritične pedagogike

Raziskave in razprave

Strukturalisti opisujejo fenomen kulturne reprodukcije kot rezultat strukturiranosti moči razredov. P. Bourdieu npr. izpostavlja, da šola postaja vitalno sredstvo vladajočega razreda za ohranjanje njegove dominantne pozicije pri delitvi dela. Vseeno pa postavljajo predstavniki kritične pedagogike pod vprašaj takšno strukturalistično perspektivo in zagovarjajo idejo, da je potreba po moči osnovna, prirojena človekova potreba. P. Freire and H. Giroux npr. zagovarjata konstruktivno funkcijo izobraževanja, ki dovoljuje učencem, da razvijajo neodvisno vrednote in mišljenje s ciljem transformirati družbo iz »zatiralske« v »demokratično«. Ta članek poskuša z osvetljevanjem pogledov družbenega mišljenja, verovanja, ki služi interesom srednjih/višjih družbenih slojev, predstaviti kritiko takšnih konstruktivističnih pogledov.

Ključne besede: kulturna reprodukcija, strukturalizem, konstruktiviezem, kritična pedagogika, družbene vrednoste.

dr. Tien-Hui Chiang