Storitve, trendi in scenariji dijaških domov

Raziskave in razprave

Članek prikazuje futurološki pogled na razvoj dijaških domov. Glede na rezultate raziskave, izvedene v samostojnih dijaških domovih predstavimo dejavnosti, programe in storitve, ki jih dijaški domovi izvajajo. Na osnovi podatkov oblikujemo organizacijske, materialne in vzgojno – izobraževanje trende in scenarije razvoja dijaških domov. Prav tako na osnovi podatkov predlagamo štiri teoretične modele dijaških domov: izobraževalnega, socialnega, tržnega in kombiniranega. Ker dijaški domovi izhajajo iz enotnega, socialističnega modela, imajo scenariji mnoge podobnosti, a vendar bistvene različnosti v smislu organizacije, financiranja in izvajanja dejavnosti. Natančneje prikažemo najpogostejše, kombinirane modele dijaških domov.

Ključne besede: dijaški dom, raziskava, storitve, trendi, modeli dijaških domov.

mag. Olga Dečman Dobrnjič