Vpliv spola na vedenje mladih

Raziskave in razprave

Dečki in deklice se pod vplivom socialnega okolja že od ranih let učijo spolno specifičnih norm, pravil in vrednot. Odraščajo v jasno usmerjenem in razmejenem svetu spolne dualnosti. V prizadevanjih za “pravilnim“ ravnanjem prevzemajo razširjene predstave in razvijajo samopodobo – vedenja, emocije in pomen, ki ga vsak od njih povezuje z lastno osebo – skladno z veljavno podobo moškosti in ženskosti. V primerjalni študiji smo ugotavljali, kako področje prostočasovnih dejavnosti, domačega in šolskega dela ter lastnosti, značilnosti in ravnanja vrednotijo štirinajstletni učenci in učenke slovenskih, avstrijskih in hrvaških osnovnih šol. Rezultati kažejo, da so odgovori sedmošolk in sedmošolcev visoko povezani s težnjami spola glede samopodobe in glede domnevne samopodobe nasprotnega spola.

Ključne besede: učenci, učenke, prosti čas, šolske dejavnosti, domače dejavnosti, stereotipi.

dr. Franc Cankar, mag. Brigitte Feucht