Zgodovinski temelji razvoja uporabe IKT v izobraževanju

Raziskave in razprave

Na možnosti uporabe IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) v izobraževanju so vplivali mnogoteri faktorji. Prispevek se v osnovi ukvarja s pedagoško-didaktičnimi vplivi, v glavnem iz zgodnjih let razvoja te didaktične ideje. Dotika se tudi pomembnih reformnih poskusov v šolstvu, pomembnih rezultatov in vplivov programiranega pouka in trendi, ki jih je le-ta vzpodbudil.

Ključne besede: izobraževanje, IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija), pedagoško-didaktični vplivi, programirani pouk, računalnik.

dr. Ivan Gerlič