Poučevanje angleščine skozi glasbo in pesmi

Teorija in praksa

Kot profesorica tujih jezikov in vzgojiteljica sem vrsto let vodila tečaj priprave na maturo iz angleškega jezika za dijakinje v dijaškem domu. Verjamem, da je proces usvajanja drugega jezika lahko lažji in učinkovitejši, če poteka v sproščenem okolju, zato sem v “angleške” učne ure z dijakinjami uvajala tudi glasbo, vključno s pesmimi njihovih priljubljenih pop pevcev. Zabavno učenje angleščine je zagotovo prispevalo h končnim dobrim rezultatom na področju razvoja tako jezikovnih kot tudi socialnih spretnosti in veščin pri dijakinjah ter k njihovi pozitivni samopodobi, kar je eden od pomembnih ciljev dela z dijaki v dijaškem domu.

Ključne besede: dijakinje, učenje, angleški jezik, pesmi, pozitivna samopodoba.

Ajda Orlov