Restitucija, teorije izbire in status odgovorne dijakinje

Teorija in praksa

V Dijaškem domu Poljane smo s šolskim letom 2000/2001 začeli izvajati projekt »Status odgovorne dijakinje«. Le-tega lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev pridobijo dijakinje 4. in 5. letnika in dijakinje, ki obiskujejo maturitetni tečaj. Status dijakinjam nudi tako zelo željeno svobodo – možnost vsakodnevnega izhoda do ene ure ponoči. Vsakoletna analiza izhodov potrjuje, da dijakinje ne izkoriščajo svojih izhodov nekritično. Z leti je status dobil visoko vrednost pri dijakinjah, zato se vsako leto znova odločimo za nadaljevanje projekta oziroma je postal del našega vzgojnega programa. Projekt se je s pomočjo dijakinj in vzgojiteljskega zbora vsa leta razvijal, izboljševal in dopolnjeval.

Ključne besede: odgovornost, odgovorna dijakinja, teorija izbire, dijaški dom.

Irena Šuc Hribar