Učenje človekovih pravic v dijaškem domu

Teorija in praksa

Zavedanje o nujnosti življenja v skladu s človekovimi pravicami je v današnjem nestanovitnem in odtujenem svetu nujno potrebno. Da bi to dosegli je med drugim potrebno delo z mladimi, ki so v času svojega odraščanja občutljivi in dojemljivi za stvari, ki se dogajajo okoli njih. Članek predstavlja osnovne značilnosti in smernice za učenje človekovih pravic ter možnosti za učenje človekovih pravic v dijaškem domu s konkretnimi predlogi za delo z mladimi.

Ključne besede: človekove pravice, učenje človekovih pravic, dijaški dom, socialne spretnosti.

Tina Vrčon