Delo z dijaki v dijaškem in študentskem domu Novo mesto

Povzetki

Dijaki v šolah pridobivajo znanje. Mnogokrat se zdi, da se ne zavedajo, čemu je znanje namenjeno, kako ga lahko učinkovito uporabijo. Ravno to je eden izmed namenov, da postanejo delavnice »Brez megle v glavi« osnova za to, da dijaki razumejo pomen šole in hkrati postanejo osebnostno zreli in odgovorni za svoja dejanja, znanje in prihodnost. Delavnice so sicer gestaltno teoretično zasnovane, toda ne izključujejo tudi drugih pristopov, saj bomo videli, da imajo veliko skupnega z logoterapijo, restitucijo. V samo delo je možno vključiti tudi predloge za boljši jutri, danskega avtorja Juula, čigar delo ravno tako temelji na gestaltistični osnovi. Predvsem pa je vsem skupno to, da je komunikacija ključnega pomena. 

Ključne besede: mladostnik, osebnost, gestalt, logoterapija, komunikacija, vzgoja. 

Ana Koračin