Pomen sodelovanja za izvajanje alternativnega vzgojnega ukrepanja

Povzetki

V Dijaškem domu Poljane že več kot desetletje izvajamo alternativni način vzgojnega delovanja pri obravnavi kršitev pravil bivanja. V svojem prispevku bom predstavila vključevanje dijakov v postopek samovrednotenja. Uspešno sodelovanje pri izvajanju alternativnega vzgojnega ukrepanja lahko gradimo le na temelju medsebojnega spoštovanja ter občutka enakovrednega sodelovanja udeleženih. V Dijaškem domu Poljane smo na temeljih realitetne terapije in teorije izbire izdelali strategije v okviru katerih vodimo postopke alternativnega vzgojnega ukrepanja.

Ključne besede: sodelovanje, alternativno vzgojno delovanje, zunanji nadzor, samovrednotenje, medsebojno spoštovanje, teorija izbire.

Lidija Vranešič Florjanc