Izgorelost in delo z ljudmi

Povzetki

V prispevku so predstavljene osnovne značilnosti izgorelosti in njihove posledice. Prispevek vključuje specifičnost dela z ljudmi in z njim povezan stres na delovnem mestu ter psihološke potrebe kot dejavnike tveganja za izgorelost. Ukvarjanje z ljudmi je lahko naporno delo, a zakaj ne izgori vsak, kdor se ukvarja z emocionalnim delom.

Ključne besede: izgorelost, stres, delo z ljudmi. 

mag. Martina Šetina Čož