Nove tehnologije – izziv sedanjosti za prihodnost

Povzetki

V svetu globalizacije in medkulturnega dialoga pridobiva IKT tudi v dijaških domovih vse večji pomen in vrednost. Vzgojitelji v dijaških domovih uporabljajo različne načine sodelovanja s starši, bistvo njihovega sodelovanja pa temelji na informiranju. Klasične oblike sodelovanja med starši otrok in vzgojitelji v dijaških domovih se prepletajo s sodobnimi oblikami in metodami dela s starši. Koliko in kako vzgojitelji v dijaških domovih komunicirajo s starši dijakov v klasičnih oblikah in koliko pri tem uporabljajo IKT tehnologijo, bomo prikazali v spodnjem prispevku, ki temelji na rezultatih raziskave, ki smo jo izvedli v dijaških domovih.

 

Ključne besede: informacijsko-komunikacijska tehnologija, vzgojitelji dijaških domov, dijaki, starši, sodelovanje.

 

mag. Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič