Znanstvene konference in njihov vsestranski pomen

Povzetki

Organizacija in izvedba konference je izziv za strokovna združenja, organizacijske odbore in ne nazadnje tudi za celotno lokalno okolje kongresnih centrov. V prispevku pomen in značilnosti znanstvenih in strokovnih konferenc analiziramo iz zornega kota izobraževanja, projektnega managmenta ter turizma. Dalje izpostavljamo pomen ustvarjalne integracije vseh treh področij za uspešno organizacijo in izvedbo konference. Znanstvene konference poznamo kot stičišče teorije in prakse, mesto izmenjave strokovnih znanj, povezovanja strokovnjakov in znanstvenikov različnih nazorov in smeri ter kot priložnost spoznavanja drugih dežel in kultur.
 
Ključne besede: izobraževanje, projektno vodenje, izobraževanje strokovnjakov, znanstvena konferenca, kongresni turizem.
 
Simona Šinko