Matematika + multimedija = direktna manipulacija z animacijo

IKT v šolstvu – Raziskave

Težave učencev pri razumevanju pouka iz matematike so največje na prehodu iz razredne na predmetno stopnjo. So posledica spremembe načina poučevanja in so rezultat neadekvatnega postopka v procesu učenja in poučevanja tega predmeta. Težave so v glavnem povezane s povečanim obsegom snovi, lahko bi rekli tudi s povečano hitrostjo učenja in s še drugimi zahtevami, ki obremenjujejo učence. Da bi zmanjšali težave pri učenju, naj bi postopek učenja vključeval takšne metode poučevanja, da pouk matematike učencem ne bi predstavljal »groze«. Za učinkovitejše učenje predlagamo sistem „direktne manipulacije z animacijo“ s pomočjo izobraževalne programske opreme, oziroma s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Učenci, ki se učijo na razredni stopnji na tak način, dosegajo boljše rezultate pri matematiki od učencev, ki so isto snov usvajali s pomočjo slik in teksta, diapozitivov ali filmov. Predvidevamo, da na boljše rezultate pri preverjanju znanja vpliva večja aktivnost učencev, ki je povezana z uporabo novih metod poučevanja in učenja s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in s pomočjo pazljivo izbranih didaktičnih materialov, ki direktno in manipulativno vplivajo na učence in njihovo znanje matematike.

Ključne besede: multimedija + matematika ≠ strašilo, problemi v postopku poučevanja, direktna manipulacija z animacijo, didaktični materiali.

dr. Slavoljub Hilčenko