Mnenja vzgojiteljev dijaških domov o njihovem znanju in uporabi IKT

IKT v šolstvu – Raziskave

V prispevku govorimo o informacijsko-komunikacijski tehnologiji kot tehnologiji prihodnosti. Zagovarjamo stališče neodtujljivega dejstva, da z nastopom informacijske družbe prihaja do radikalnih sprememb na vseh sferah človeškega komuniciranja. Dalje poudarjamo pomen Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pri razvoju in uvajanju IKT v šolsko okolje. Del šolskega okolja so tudi dijaški domovi. V raziskavi prikazujemo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med vzgojitelji dijaških domov z anketnim vprašalnikom. Temeljni namen raziskave je bil ugotoviti, koliko in katero IKT vzgojitelji dijaških domov uporabljajo pri vzgojno-izobraževalnem procesu in kakšna so njihova temeljna znanja uporabe računalnika, ki jih potrebujejo pri svojem delu. 

Ključne besede: dijaški domovi, vzgojitelji, informatika, informacijsko-komunikacijska tehnologija, raziskava.

mag. Olga Dečman Dobrnjič, mag. Bojan Stane Zupet, Simona Šinko, Ivan Sagadin