Pedagoški delavci in IKT-komunikacija

IKT v šolstvu – Raziskave

Prispevek predstavlja pojem IKT in najbolj pogoste oblike IKT medijev: GSM, SMS, MMS, elektronska pošta, spletne klepetalnice, Second Life, IRC, Skype, Facebook, internetni forum, blog. Seznani nas s spletno raziskavo med pedagoškimi delavci o oblikah IKT medijev, ki jih najbolj pogosto uporabljajo v komunikaciji z učenci/dijaki, s starši, sodelavci in v zasebnem življenju. 

Ključne besede: komunikacija, IKT, pedagoški delavci, GSM, SMS, MMS, elektronska pošta, spletne klepetalnice, Second Life, IRC, Skype, Facebook, internetni forum, blog.

mag. Martina Šetina Čož