Pomen IKT pri vodenju pedagoške dokumentacije

IKT v šolstvu – Raziskave

Na nacionalnem nivoju poteka projekt e-šolstva, v katerega so vključeni tudi dijaški domovi. Namen tega projekta je večanje e-kompetenc pedagoških delavcev in informatizacija šolskega sistema. V skladu z zakonodajo morajo vzgojitelji voditi predpisano domsko dokumentacijo, katere obvezni del je tudi dnevnik vzgojne skupine. Ko so bili v dijaških domovih vzpostavljeni sodobni informacijski sistemi, so nekateri vzgojitelji izrazili željo, da bi bilo tudi dnevnik vzgojne skupine mogoče voditi s pomočjo računalnika. V članku je predstavljena predpisana vsebina dnevnika vzgojne skupine ter slabe strani uporabe dnevnika v obliki knjige. V nadaljevanju je opisana elektronska oblika dnevnika vzgojne skupine in prednosti njene uporabe. S pomočjo ankete, izvedene med strokovnimi delavci dijaškega doma, sem preveril pripravljenost za uporabo elektronske oblike dnevnika. Predstavljena so tudi mnenja zagovornikov in nasprotnikov elektronskega dnevnika. 

Ključne besede: IKT kompetence, vzgojitelji, elektronski dnevnik vzgojne skupine, informacijski sistem, dijaški dom. 

Bojan Jeram