Spletna učilnica Moodle pri usposabljanju učiteljev

IKT v šolstvu – Raziskave

Spletno učno okolje Moodle se je kot virtualno odprtokodno orodje na izobraževalnem področju tako po svetu kot tudi v Sloveniji dodobra uveljavilo. Prispevek predstavi uporabo Moodla pri usposabljanju učiteljev, ki poteka v okviru Zavoda RS za šolstvo. Predstavljen je program usposabljanja učiteljev nemščine v študijskih skupinah, ki je potekal na temo uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije pri pouku. Ovrednotenje izpeljanega programa pokaže uporabno vrednost Moodla pri razvijanju digitalne zmožnosti učiteljev ter je hkrati tudi dober pokazatelj trendov uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju. 

Ključne besede: Moodle, spletna učilnica, usposabljanje učiteljev, digitalna zmožnost učiteljev, IKT v izobraževanju.

mag. Liljana Kač