Otroci potrošniki in materialna eksplotacija staršev – oblika manipuliranja in nasilja nad starši

Ljudje in družba

Avtorica v članku govori o relativno slabo raziskanem pojavu, in sicer o manipulaciji otrok s starši, še posebej iz materialnega vidika. Prikazuje podatke o materialnem potrošništvu s strani otrok in ilustrira primere iz družinske prakse. Izhajajoč iz podatkov nas popelje k razmišljanju in svoje misli zaključuje z dejstvom, da obstaja možnost, da je veliko staršev s strani otrok podvrženih k pritiskom, prisili in grožnjam v primerih, ko otroci sledijo svojim lastnim interesom in ciljem v škodo staršev. Meni, da lahko, glede na rezultate nekaterih raziskav, pričakujemo porast različnih vrst manipulacije otrok s starši. Kot preventivno delovanje pri omejitvi tega pojava poudarja avtorica prioritetno vlogo sodobne pedagogike. S primerno vzgojo starši in otroci pridobivajo potrebne kompetence za razvoj empatije in odgovornosti mladih do sebe in do drugih ljudi. 

Ključne besede: manipulacija, odnosi v družini, starši, otroci, vzgojne kompetence, odgovornost, empatija.

dr. Jasminka Zloković