Razvoj varstva človekovih pravic srednješolcev

Ljudje in družba

V vzgojno-izobraževalni praksi lahko pride do kršitve človekovih pravic pri vseh udeležencih, od dijakov do učiteljev, vzgojiteljev in staršev. Vzroki za kršitve so v slabem poznavanju in razumevanju pravic med udeleženci in veliki intenziteti medsebojnih stikov in komuniciranja v specifičnem šolskem in domskem okolju. Premalo je zavedanja, da so človekove pravice posameznika omejene s pravicami drugih. Odgovornost za kršitve pravic je največkrat treba iskati pri državi in pri šoli ali dijaškem domu. Pravni strokovnjaki, družboslovci, še posebej pa učitelji in vzgojitelji, bi morali dvigniti lastno zavest o javni odgovornosti, povečati javno angažiranje, medsebojno strokovno sodelovanje in pridobivati nova znanja o razvoju in varstvu človekovih pravic. Dijake je potrebno spodbujati k nadaljnjem razvoju varstva njihovih pravic in pri tem opozarjati tudi na dolžnosti. Šola in dijaški dom kot institucija za varovanje pravic lahko veliko stori na področju preventive, s predvidevanjem in preprečevanjem neželenih pojavov. 

Ključne besede: človekove pravice, pravice dijakov, šolska zakonodaja, učno-vzgojni proces. 

Stanislav Kink