Sodobno suženjstvo

Ljudje in družba

Sodobno suženjstvo oziroma trgovina z ljudmi je mednarodni pojav organiziranega kriminala, ki ima hude posledice za varnost, blaginjo in človekove pravice žrtve. Trgovane osebe so izkoriščane na različne načine: prostitucija, beračenje, prisilno delo, odstranitev človeških organov, vojaška služba, za katere je značilen velik dobiček in nizka stopnja tveganja. Pojav trgovanja z ljudmi temelji na enostavni ekonomski enačbi: ponudba-povpraševanje. Trgovci vzpostavijo kruto suženjsko razmerje z ženskami, moškimi, otroki. Žal tudi pri nas najdemo trgovce z ljudmi ali “belim blagom” kot smo rekli včasih, in to zaradi kupcev, ki želijo kupiti razne usluge žensk, otrok, moških. 

Ključne besede: trgovina z ljudmi, izkoriščanje, zloraba, integracija žrtve.

mag. Gordana Možina Florjanc