Biomedicinski ver. biopsihološko-sociološki model v medicini: Potrebe po razvoju kurikuluma

Kurikulum in kompetence

Namen pričujočega prispevka je izpostaviti razhajanje med izobraževanjem in klinično prakso v odnosu do biopsihološko-sociološkega modela v medicini. Hkrati skušamo podati nekatere argumente, s katerimi želimo pojasniti potrebo po prenovi kurikuluma na univerzah v Republiki Makedoniji. V našem pogledu, je biopsihološko-sociološki model bolj nekakšna vizija in pristop k praksi, kot pa empirično preverljiva teorija, koherentna filozofija ali klinična metoda. Bolj kot prizadevanje za statično “biti biopsihološko-sociološki” je v ospredju pristop nenehne procesnosti “postajati biopsihološko-sociološki”, ki je bolj pragmatičen in realističen. 

Ključne besede: biopsiholško-sociološki model, kurikulum, razvoj. 

dr. Lence Miloseva