E-šolstvo in e-kompetence v dijaških domovih

Kurikulum in kompetence

Članek prikazuje pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije in digitalne pismenosti za vzgojno-izobraževalno okolje. Govori o projektu e-šolstvo ter o ciljih in nalogah projekta. Dalje prikazuje idejni model e-kompetentnega vzgojitelja, ravnatelja in dijaškega doma. S pomočjo raziskave o e-kompetencah vzgojiteljev, ki je prikazana članku, bodo dane večje možnosti priprave strateškega načrta izobraževanja vzgojiteljev za pridobitev dodatnih e-kompetenc.

Ključne besede: dijaški dom, e-kompetence, informacijsko-komunikacijska tehnologija, vzgojitelji, raziskava.

mag. Olga Dečman Dobrnjič, Bojan Cavnik, Branko Badoko, Mate Vidak, Franci Tehovnik