Kompetence in znanje v reformi izobraževanja na sekundarni stopnji v Mehiki 2006 in tri leta od njenega začetka

Kurikulum in kompetence

Znotraj procesa implementacije reforme izobraževanja na sekundarni stopnji (otroci od 12. do 15. leta starosti) v Mehiki leta 2006 je odgovornost in usposobljenost učiteljev v zadnjih treh letih osnovnega izobraževanja, pridobila na pomembnosti, saj navkljub polemikam, ki se pojavljajo že od samega začetka reforme, zaradi njene kompleksnosti na nacionalni ravni z vso odgovornostjo prevzemajo/sprejemajo vsebine in startegije. Ena od značilnosti novega kurikuluma je poudarek na razvijanju kompetenc in definicijah pričakovanega izobraževanja. Glavna pozornost v tem prispevku je namenjena kompetencam, ki so predlagane v kurikulumu za doseganje stopnje izobrazbe na koncu sekundarnega izobraževanja. Da bi to predstavili, obravnava besedilo naslednje vsebine: začne se s konceptualizacijo učnega procesa v različnih zgodovinskih obdobjih. Namen tega dela besedila je predstaviti, zakaj je v 21. stoletju, pri nadgradnji in spreminjanju kurikulov na vseh stopnjah izobraževanja, v ospredju izobraževanje, ki temelji na konceptu kompetenc. V drugem delu besedila so identificirani dejavniki, ki vplivajo na izobraževanje. Isti dejavniki so pojasnjeni tudi v zadnjem delu besedila, ki obravnava izobraževanje osnovano na kompetencah. Skozi besedilo so obravnavani in pojasnjeni predlogi in novosti iz reforme sekundarnega izobraževanja iz leta 2006. Na podlagi v besedilu predstavljenih podatkov in njihove refleksije, besedilo zaključujemo z ugotovitvami o nujnosti izobraževanja/usposabljanja učiteljev, ki razvijajo competence.

Ključne besede: kompetence, izobraževanje, učenje, vloga učitelja, vloga študenta.

dr. Emma Leticia Canales Rodríguez, dr. Patricia Bezies Cruz