Prehod od lastniškega kapitala do ustrezne izobraževalne politike: primer iz Tajvana

Kurikulum in kompetence

Namen prispevka je raziskati koncept socialne pravičnosti, poštenosti in nepristranskosti na izobraževalnem področju ter njegov premik k ustreznosti. Na Tajvanu se izobraževalna politika spreminja od politike vloženega kapitala v smer doseganja zastavljenih učnih ciljev kot rezultatov izobraževalne politike. Z raziskovanjem pravično orientirane in longitudinalne izobraževalne politike »Izobraževanje kot prioritetno področje« – to besedilo dokazuje, da so ustrezni mehanizmi resnično v porastu. Tajvan se sooča s sistematičnimi spremembami na področju oblikovanja politik, ki povezujejo vire z rezultati tako, da bi zagotovili, da vsi študentje dobijo primerno raven izobrazbe. Na Tajvanu se je iniciativa »Izobraževanje kot prioritetno področje« pojavila leta 1995, in je imela izhodišče v ideji »pozitivne diskriminacije«, ki se je razvila v Veliki Britaniji v 60-ih letih prejšnjega stoletja. V nasprotju z Veliko Britanijo iniciativa »Izobraževanje kot prioritetno področje« na Tajvanu poudarja in razširja svoj vpliv na pestrost izobraževalnih storitev. Besedilo prikazuje izobraževalno politiko med leti 1995 in 2009 ter analizira spremembe v njeni vsebini. Glavna raziskovalna metoda, s katero smo v tem besedilu raziskovali globino in širino tega tako pomembnega področja javnih politik skozi prizmo socialne pravičnosti, poštenosti in nepristranskosti, je bila analiza dokumentov. Ugotovitve tega prispevka kažejo, da koncept primernosti postaja vedno bolj pomemben pri načrtovanju sorodnih politik in v praksi oblikovanja in udejanjanja javnih politik natančneje določa uvajanje socialne pravičnosti, poštenosti in nepristranskosti. 

Ključne besede: lastniški kapital, ustreznost, izobraževanje kot prioritetno področje. 

dr. Robin Jung-Cheng Chen