Razvoj podjetniških kompetenc v dijaškem domu

Kurikulum in kompetence

Kompetence omogočajo posamezniku, da se lažje znajde v različnih življenjskih situacijah, zato je proces vzgoje in izobraževanja pomemben za razvoj ključnih kompetenc za kvalitetno življenje. Ene od teh so prav gotovo tudi podjetniške kompetence, ki so vključene tudi v nabor kompetenc evropskega referenčnega okvira. Pomembnost podjetniške kompetence kot ključne na Hrvaškem je očitna in sprejeta, saj je vključena v vse hrvaške strateške dokumente, ki se nanašajo na vzgojno-izobraževalno področje. V članku prikazujemo uvajanje podjetniške kompetence v vzgojno-izobraževalno delo v dijaških domovih. 

Ključne besede: dijaški dom, evropski referenčni okvir kompetenc vseživljenjskega učenja, podjetniška kompetenca. 

mag. Andreja Marcetić, mag. Krešimir Buntak