Dijaški dom – gledališče govorjene besede temelji na dramskem govoru

Teorija in praksa

Predstavnik kritične teorije Herbert Marcuse je venomer zagovarjal stališče, da je psihoanaliza zanimiva v svoji zastarelosti. Stališče je tudi posrečeno v opredelitvi in umevanju pojava in pojma gledališča govorjene besede. Zaradi prevlade multimedijske neverbalnosti mnogi teoretiki vidijo zaton besednega gledališča, nekateri pa črnogledo govorijo o izumiranju. Prispevek bo pri gledališču govorjene besede orisal in opisal vsebinsko in pomensko moč govora v tovrstnem gledališču. O tem, kako je moč ideje in koncepta še zmeraj odločujoča za gledališko predstavo, tudi v dijaškem domu. Avtor prispevka bo podal izkušnjo in vizijo besednega gledališča, pri tem pa mu bo teoretično stalo ob strani Heglovo predavanje o dramski poeziji. 

Ključne besede: krožek v dijaškem domu, gledališče govorjene besede, dijaki, moč koncepta, filozofija. 

Primož Vresnik