Otroci s posebnimi potrebami

Teorija in praksa

Otroci, tudi tisti s posebnimi potrebami, so v svojem doživljanju, občutjih, željah in potrebah, med seboj enaki. Razlika med otroci s posebnimi potrebami in ostalimi otroci pa vendarle obstaja, ker življenje otroka s posebnimi potrebami določa drugačno izhodišče, določa ga primanjkljaj, motnja, oviranost na področju gibanja, vida, sluha, govora, vedenja ali intelektualnih potencialov, kar predstavlja dejavnik tveganja za njegov celoten psihosocialni razvoj. S stališča vzgojno-izobraževalnih potreb so otroci s posebnimi potrebami tisti, ki potrebujejo individualne prilagoditve in pomoč. Za posameznega otroka s posebnimi potrebami je pomembno, da se izobražuje in usposablja za življenje v zanj najboljši vzgojno-izobraževalni obliki. To je inkluzija ali specializirana vzgojno-izobraževalna institucija. 

Ključne besede: otroci, motnja, oviranost, posebne potrebe, prilagoditve, inkluzija, specializirana institucija. 

Ana Zadnik