Z domačim delom do boljšega znanja

Teorija in praksa

Pri osvajanju snovi je najpomembnejše sprotno učenje. Učitelji ugotavljajo, da so dijaki, ki redno opravijo domače delo, bolj uspešni in imajo manj težav pri učenju. Ker pa tak način učenja zahteva delovno disciplino in razvite delovne navade, je smiselno, da dijake na to navajamo z domačimi nalogami. Domače naloge so močno povezane z motivacijo za šolsko delo, z učnim uspehom in zanimanjem staršev za napredek otroka. 

Ključne besede: učenje, znanje, domače delo, domače naloge.

mag. Tatjana Šček Prebil