Alternativni vzgojni ukrepi v dijaških domovih

Dileme vzgoje
Pravilnik o bivanju dijakov v dijaških domovih (2006) posega na področje vzgojnega ukrepanja z opredeljevanjem neprimernega vedenja (kršitve) in posledično z določanjem vzgojnih ukrepov. Pravilnik omogoča izrekanje alternativnih vzgojnih ukrepov, ki jih ne našteva normativno, temveč prepušča izbor dobrih del vzgojiteljem oziroma drugim strokovnim organom, ki dijaka poznajo ter tako širi polje vzgojnega delovanja. V empiričnem delu smo raziskovali kako se Pravilnik o bivanju dijakov v dijaškem domu dejansko uporablja v vzgojni praksi v dijaških domovih in na podlagi raziskovalnih ugotovitev poskusili odgovoriti na zastavljena vprašanja o prednostih uporabe alternativnih vzgojnih ukrepov.
 
Ključne besede: vzgojni ukrepi, alternativni vzgojni ukrepi, disciplina, vzgojni program, dijaški domovi.
 
mag. Mateja Turk