Izkušnje pri vrednotenju “izobraževalnega softwera” na pedagoški fakulteti v Somboru

IKT v šolstvu
Na Pedagoški fakulteti v Somboru se na smeri „Medijski oblikovalec v izobraževanju“ raziskuje uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju. Predavanja pri predmetu „Izobraževani software“ so organizirana tako, da omogočajo študentom obvladovanje osnovne informacijsko komunikacijske tehnologije, njeno klasifikacijo, vrednotenje, projektiranje in praktičnp pripravo softwera za učenje. Študentje se spoznajo s trendi razvoja in primeri informatike v izobraževanju doma in v svetu. Posebna pozornost se posveča projektiranju softwera in njegovi implementaciji pri pouku na vseh nivojih izobraževanja. „Izobraževalni softwer“ predstavlja celosten medijski proizvod, katerega kvaliteta ima pomemben vpliv na učinkovitost in kakovost pri pouku. Zavedamo se njegove ključne vloge v izobraževanju, zato morajo biti kriteriji določanja njegove kakovosti in vrednosti dobro domišljeni in strokovni. Cilj tega članka je predstaviti izkušnje, pridobljene v procesu projektiranja „izobraževalnega softwera“ in njegovega vrednotenja ter prikazati, kako z „izobraževalnim softwerom“ študentov pripomoremo k razvoju in posodabljanju šolskega sistema.
 
Ključne besede: medijski oblikovalec v izobraževanju, izobraževalni softwer, vrednotenje „izobraževalnega softwera“, kriteriji za vrednotenje
 
dr. Vukan Popović, dr. Slavoljub Hilčenko