Literatura holokavsta kot “izgovarjanje neizgovorljivega”

Kulturno in medkulturno
V prispevku je opredeljena literatura holokavsta, njen aktualni družbeni, etični in medkulturni pomen. Pri tem navedem pripoved Borisa Pahorja Nekropola. Po opredelitvi pojmov holokavst in literature holokavsta navedem nekaj funkcij literature holokavsta pri pouku, zlasti pri pouku nemščine kot tujega jezika na gimnazijah. Kot primer za medkulturni pouk nemščine predlagam literarno besedilo avstrijske pisateljice Elisabeth Reichart z naslovom »Kako daleč je Mauthausen?«. Da bi ugotovila raven in obseg poznavanje tematike holokavsta in literature holokavsta, sem med dijaki tretjega letnika gimnazije izvedla raziskavo. Ugotovila sem, da so dijaki razmeroma dobro seznanjeni s temo, manj pa z literaturo holokavsta. Funkcijo literature holokavsta v šoli vidim v zmožnosti »izgovarjanja neizgovorljivega« in v njeni družbeni etično funkciji ozaveščanja in preprečevanja velikega človeškega zla. 
 
Ključne besede: literatura, holokavst, Nekropola, raziskava, gimnazijski dijaki.
 
mag. Liljana Kač