Okolje vrtca – raziskava

Šolsko okolje
Predstavljena so nekatera temeljna zakonska določila, ki veljajo na tem področju. V članku diskutiramo o nekaterih teoretičnih izhodiščih o pomenu materialnega in socialnega okolja za razvoj otrok. Govorimo o pomenu urejenosti zunanjega okolja, o razporeditvi prostorov v vrtcu, o opremi prostorov in o vplivu barv na počutje otrok. V raziskovalnem delu prikazujemo analizo raziskave, s katero smo ugotavljali stališča zaposlenih v vrtcu in stališča staršev otrok, ki vrtec obiskujejo, o zadovoljstvu z okoljem vrtca. V celotnem članku, kakor tudi v sklepnem delu, ponujamo nekaj idej, ki so priporočljive in uporabne pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu.
 
Ključne besede: okolje, vrtec, otroci, zaposleni, starši, stališča.
 
dr. Alenka Temeljotov Salaj, Karmen Furlani, mag. Olga Dečman Dobrnjič, mag. Andrej Baričič