Razvoj inovativnosti in podjetnosti v šoli

Šolsko okolje
Podjetniške ideje običajno nastanejo ob različnih priložnostih. V prispevku predstavljamo idejo dijakinj in dijakov Srednje gostinske šole v Ljubljani, ki se jim je porodila na sprehodu po ljubljanskih ulicah. Dijaki so opazovali manjšo skupino slepih in slabovidnih ljudi, katerim je vodič predstavljal znamenitosti mesta. Hitro so ugotovili, da pri predstavitvi nekaj manjka. Takoj so začeli z raziskovanjem in ugotovili, da je Ljubljana sicer prijazno mesto za invalide, vendar bi bile predstavitve znamenitosti veliko bolj učinkovite in prijazne za slepe in slabovidne ljudi, če bi se določenih stvari lahko dotaknili, jih občutili in spoznali tudi na tak način. 
 
Ključne besede: mladi, inovativnost, slepi, turistična ponudba.
 
dr. Franc Cankar, mag. Marina Trampuš