Spremembe v izobraževanju in kako do njih

Šolsko okolje
V prispevku je predstavljen proces vpeljevanja sprememb v izobraževanje, razlogi zaradi katerih te spremembe pogosto niso uspešne ter vloge posameznih akterjev. Tako za naš šolski sistem kot tudi za tuje sisteme velja, da se sprememb lotimo premalo premišljeno, z nejasno vizijo in načrtom, s prevelikimi koraki in da prehitro odnehamo. Koncept učeče se šole poudarja pomen odgovornosti, opolnomočenja, timskega učenja in sistemskega mišljenja učiteljev. Zelo pomembna je vloga ravnatelja, ki mora znati svoje naloge in odgovornosti podeliti s kolektivom. Učinkovit ravnatelj vzpostavi šolski razvojni tim, ki mu pomaga pri tem procesu. Uspešne spremembe so vedno postopne, zahtevajo veliko skupnega dela in učenja vseh sodelujočih. V končni fazi naj bi spremembe pripeljale do drugačne organizacijske kulture, ki implicira spremembo vrednot, prepričanj in ravnanj ljudi. 
 
Ključne besede: vpeljevanje sprememb, učeča se šola, razpršeno vodenje, ravnatelj, šolski razvojni tim.
 
Brigita Rupar