V osmih korakih do vizije šole

Šolsko okolje
Namen prispevka je predstaviti eno izmed kompleksnih metod ustvarjanja vizije organizacije, tako na teoretski kot aplikativni ravni. Uvodoma utemeljimo pomen oblikovanja vizije organizacije, nato pa poglobljeno predstavimo osem korakov, ki so temeljna sestavina metode Najljubša prihodnost (Preffered Futuring) (Lippitt 1998): 1. pregled zgodovine organizacije, 2. analiza aktualnega stanja, 3. preiskovanje temeljnih vrednot in prepričanj, 4. identifikacija dogodkov, trendov in razvoja, 5. želena vizija, 6. akcijski cilji, 7. načrtovanje in vadba in 8. implementacija. Vsak korak predstavljamo na teoretski ravni, obenem pa ga ilustriramo na konkretnem primeru oz. z opisom dogajanja v posameznem koraku in z rezultati, ki so nastali v dvodnevnem intenzivnem procesu oblikovanja vizije na dveh šolah. 
 
Ključne besede: vizija šole, kakovost v vzgoji in izobraževanju, učeča se šola, uvajanje sprememb.
 
dr. Tanja Rupnik Vec, Janja Gonza