Družabna omrežja in osebni podatki

IKT v šolstvu
Družabna omrežja postajajo vse bolj pogost sopotnik skozi naše življenje, tako v zasebnem kot tudi poslovnem življenju. Prinašajo marsikatere prednosti, obenem pa skrivajo številne pasti. Še posebej z vidika varovanja zasebnosti. Prispevek nas na te pasti opozarja in nam svetuje, kako postopati v primeru zlorabe. Ob koncu nas seznani z rezultati raziskave, ki prikazuje osveščenost na področju varovanja osebnih podatkov v dijaških domovih. 
 
Ključne besede: družabno omrežje, varovanje zasebnosti, dijaški dom.
 
mag. Martina Šetina Čož, Mate Vidak