Prostočasne dejavnosti v dijaških domovih in pomen sodelovanja dijakov pri urejanju spletne strani in spletnega bloga dijaškega doma

IKT v šolstvu
V članku bomo poudarili pomen sodelovanja dijakov pri oblikovanju in urejanju spletne strani in spletnega bloga dijaškega doma in umestili to sodelovanje v okvir prostočasnih dejavnosti v dijaškem domu. V teoretičnem delu bomo skozi koncepte spleta 1.0 in 2.0 predstavili koncepte spreminjanja oblikovanja spletnih strani dijaških domov in spreminjajoče se vloge dijakov pri tem. Kot bistveno razliko med spletom 1.0 in 2.0 bomo izpostavili sodelovanje uporabnikov interneta pri dopolnjevanju obstoječih in oblikovanju novih vsebin pri konceptu spleta 2.0, medtem ko so uporabniki na spletu 1.0 uporabljali le obstoječe vsebine. V empiričnem delu bomo predstavili dva primera dobrih praks iz dijaških domov – spletno stran Dijaškega doma Tabor ter spletni blog vzgojne skupine v Dijaškem domu Maribor. 
 
Ključne besede: splet 2.0, interaktivnost, blog, spletna stran dijaškega doma, joomla.
 
Simona Šinko, Branko Badoko, Bojan Cavnik