Sodelovanje s starši s pomočjo spletne skupnosti

IKT v šolstvu
Ugotavljamo, da je proces informatizacije postal ena od najvažnejših aktivnosti sodobnega sveta, generator družbenega uspeha in sredstvo za povezovanje z razvitim svetom. Za organizacije, ki ne bodo sledile globalnemu razvoju informatizacije, ni prihodnosti. V šolskem sistemu na državni ravni poteka projekt E-šolstvo. Osnovni cilj projekta je pospešitev procesa informatizacije vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda v odvisnosti od njegovega trenutnega stanja na vodstvenem, didaktičnem in tehničnem področju. Razvija se standard e-kompetentne šole, učitelja, vzgojitelja, ravnatelja, računalničarja. Sprašujemo se, kako je z e-kompetentnostjo staršev kot najpomembnejših partnerjev šole. V ta namen smo naredili raziskavo, s katero smo preverili e-kompetentnost staršev dijakov dijaških domov ter njihova e-pričakovanja do dijaškega doma. V raziskavi je sodelovalo 492 staršev dijakov, ki bivajo v dijaških domovih v Sloveniji in obiskujejo sekundarno izobraževanje. Rezultati raziskave kažejo, da starši uporabljajo informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) in da od dijaškega doma pričakujejo možnost sodelovanja preko interneta. V primeru, da bi dijaški dom izobraževanje s področja IKT organiziral, so se pripravljeni tudi izobraževati. Starši so tudi pripravljeni sodelovati z dijaškim domom s pomočjo spletne skupnosti za starše. 
 
Ključne besede: spletne skupnosti staršev, dijaški dom, projekt e-šolstvo, e-kompetentni starši, e-sodelovanje.
 
Bojan Jeram, mag. Olga Dečman Dobrnjič, dr. Alenka Temeljotov Salaj