Spletne strani dijaških domov in projekt e-šolstvo

IKT v šolstvu
Dijaški domovi so vključeni v projekt e-šolstvo. V sklopu raziskave področja sem naredil raziskavo o spletnih straneh dijaških domov. Ugotovitve so sledeče: polovica dijaških domov ima nefunkcionalne – statične spletne strani, zaradi česar ni pričakovati posebno pozitivnih učinkov njihove predstavitve. Večinoma je bila postavitev domskih spletnih strani zaupana zunanjim sodelavcem oziroma podjetjem. Domovi imajo težave pri informiranju uporabnikov z aktualnimi, torej s funkcionalno uporabnimi vsebinami na svojih straneh. Našteto je nujno vezano na počasnost odziva, aktualizacije, torej na nefunkcionalnost. Zaradi omenjenega bi potrebovali poleg stalnih zahtev s strani vodstva in preverjanja o aktivnostih strokovnih sodelavcev na spletni strani tudi več dodatnega e-izobraževanja s področja oblikovanja in urejanja spletnih strani. Tudi pojmovanje MŠŠ-ja o potrebah obsega IKT delavca v dijaških domovih naj bi se spremenila. 
 
Ključne besede: spletna stran, funkcionalnost, dijaški dom, aktivno sodelovanje.
 
mag. Stanislav Bojan Zupet