Kazalniki poslovanja v dijaških domovih

Teorija in praksa
Kazalniki poslovanja, ki so sestavni del vsakega poslovnega procesa, so v analizah in pri načrtovanjih poslovnega in finančnega poslovanja v dijaških domovih premalo prisotni. V pričujočem zapisu predstavljamo v uvodu finančne vire dijaških domov, naravne vrste stroškov in oblikovanje cen na podlagi izračunanih kalkulacij za posamezne storitve. V drugem delu navajamo kazalnike poslovanja s posameznimi izračuni, za katere smo ugotovili, da vplivajo na izbor dejavnikov in posledično na rezultate poslovnega uspehe v dijaških domovih. 
 
Ključne besede: kazalniki poslovanja, poslovni proces, dijaški domovi, finančni viri.
 
Edelman Jurinčič, Mirella Ceglar Jurinčič