Skupinske oblike pomoči z umetnostjo v dijaškem domu ― multidisciplinarni in holistični pristop

Teorija in praksa
V raziskavi Skupinske oblike pomoči z umetnostjo v dijaškem domu sem proučevala vpliv ustvarjalnih umetnostnih delavnic na likovno izražanje udeleženk, vpliv ustvarjalnih umetnostnih delavnic na počutje in zadovoljitev osnovnih duševnih potreb (po moči, ljubezni, zabavi in svobodi), učinke metod pomoči z umetnostjo na kakovost odnosov, učinke pomoči z umetnostjo na osebnostno rast, vpliv metod skupinske oblike pomoči z umetnostjo na preventivno varovanje zdravja mladostnic. Akcijska raziskava je pokazala, da so delavnice omogočale razvijanje likovnega izražanja. Na skupnih srečanjih je prevladovalo sproščeno vzdušje in skupinska povezanost, kar je vplivalo na izboljšanje počutja in omogočalo zadovoljevanje temeljnih psiholoških potreb. Skupinsko delo je dajalo možnost različnih izkušenj, ki so pripomogle k povezovalnim navadam. Kakovost odnosov se je izboljšala. Srečanja so razvijala osebnostno rast dijakinj in imela pomembno vlogo pri preventivnem varovanju zdravja mladostnic. Raziskava je pokazala, da so delavnice odigrale pomembno vlogo pri spoznavanju samega sebe v multidisciplinarnem in holističnem pristopu. 
 
Ključne besede: likovna terapija, dijaški dom, adolescenca, zdravje, preventiva in ranljivost mladostnika.
 
Rasta Fašmon